Działalność

Działalność

Obszar działalności INIME obejmuje przede wszystkim:

  • prowadzenie badań naukowych w obszarze kompetencji Instytutu oraz publikowanie ich wyników;
  • działalność społeczną, naukową i edukacyjną prowadzoną na rzecz rozwoju polskiej myśli naukowej w zakresie zastosowania matematyki, informatyki oraz nauk pokrewnych dla rozwoju ekonomii oraz finansów;
  • organizowanie seminariów naukowych, odczytów, wystaw oraz spotkań okolicznościowych z udziałem wiodących znawców matematyki, informatyki oraz nauk pokrewnych;
  • stwarzanie warunków rozwoju naukowego i osobowościowego młodym pokoleniom wybierającym jako swoją drogę zawodową pracę na obszarze nauk matematycznych, informatycznych oraz pokrewnych;
  • pomoc ekspercka dla podmiotów wdrażających nowe technologie z zakresu kompetencji naukowych Instytutu;
  • współpracę naukową z jednostkami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu i misji, w tym z uczelniami lub jednostkami naukowymi uczelni;

W chwili obecnej działalność INIME skupia się przede wszystkim na pracach badawczych w zakresie matematyki oraz dwóch cyklach spotkań: eRka oraz „INIME na żywo – matematyka/ekonomia/kawa”.

(Visited 957 times, 1 visits today)