Działalność

eRka – Entuzjastów R Krakowska Alternatywa

eRka to krakowska alternatywa dla spotkań miłośników i użytkowników środowiska statystycznego R odbywających się w Warszawie (SER) oraz w Poznaniu (PAZUR). W Krakowie dużo się dzieje w przetwarzaniu i analizie danych, dlatego chcieliśmy, aby krakowscy entuzjaści R mieli swoje miejsce, w którym będzie możliwość wymiany doświadczeń oraz poznania nowych możliwości R.

Spotkania mają charakter cykliczny (raz w miesiącu, w wyjątkowych przypadkach raz na 2 miesiące). Termin spotkań będzie ustalany odpowiednio wcześniej tak, aby nie kolidował ze świętami oraz z innymi podobnymi do eRka wydarzeniami – zazwyczaj będą to czwartki w pierwszej połowie miesiąca. Spotkania będą miały formę referatów – prezentacji. Przewidywany czas spotkania to jedna godzina, w trakcie której wygłoszone zostaną 3 krótsze (15-20 minut) lub 2 dłuższe (20-25 minut) referaty. Oczywiście po prelekcjach zapraszamy na dyskusję związaną z prelekcjami oraz innymi aspektami związanymi z R. Zapraszamy również do naszej grupy na MeetUp.com.

Tematyka referatów jest dowolna (o ile będzie związana z R). Chcielibyśmy, aby spotkania służyły zarówno do wymiany doświadczeń związanych z pracą w środowisku R pomiędzy doświadczonymi użytkownikami, jak i jego promocji wśród nowych użytkowników. Prezentowane referaty mogą dotyczyć między innymi wykorzystywania R w codziennej pracy, wykorzystania R w pracy naukowej, pakietu własnego autorstwa, czy nawet omówienia publikacji w tematyce zastosowania R w pozyskiwaniu, obróbce, analizie lub prezentacji danych. Dlatego właśnie spotkania są skierowane dla każdego, kto ma lub chce mieć jakąkolwiek styczność ze środowiskiem R.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem wydarzeń jest Bartosz Sękiewicz – absolwent studiów matematycznych UJ. Aktualnie zajmuje się analizami farmakoekonomicznymi w HTA Consulting. Ze środowiskiem R pracuje raczej w wolnej chwili po godzinach pracy.

Na skróty

gdzie:  Spotkania odbywają się w różnych lokalizacjach. Informacje o miejscu w którym odbędzie się najbliższe znajdziemy na stronie FacebookMeetup eRka.

kto: Każdy zainteresowany tematem R może przyjść na spotkanie.  Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez dołączenie do wydarzenia na stronie Meetup lub Facebook . Pozwoli to na lepszą organizację wydarzenia.

prelegenci: Każdy może być prelegentem. Zgłoszenia tematów prezentacji wraz z krótkim opisem powinny zostać przesłane najpóźniej 2 tygodnie przed wydarzeniem na adres: spotkania@erkakrakow.pl (w tytule „referat erka”). Prezentacja powinna trwać od 15 do 25 minut i ma być związana ze środowiskiem R.

kiedy: Informacje o terminie w którym odbędzie się najbliższe spotkanie znajdziemy na stronie FacebookMeetup eRka.

Każdy może być słuchaczem

Spotkania są skierowane dla wszystkich, zarówno dla tych doświadczonych, jak i początkujących użytkowników R. Chcemy wymieniać się doświadczeniami, poznawać nowe możliwości R, czy też po prostu zdobywać nowe znajomości oraz poznać nowych ludzi. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w siedzibie INIME, należy zgłosić chęć uczestnictwa poprzez pocztę na facebooku (profil eRkaKrakow) lub poprzez  e-mail: spotkania@erkakrakow.pl. Ze względów organizacyjnych zgłoszenie obecności powinno mieć miejsce najpóźniej na tydzień przed spotkaniem (w przypadku braku miejsc pierwszeństwo będą miały osoby, które się zgłosiły w terminie). W przypadku dużego zainteresowania miejsce spotkania zostanie przeniesione do innej lokalizacji, o czym oczywiście poinformujemy z wyprzedzeniem.

Każdy może być prelegentem

Wystarczy, że prześlesz temat swojej prezentacji wraz z abstraktem i planowanym czasem jej trwania na  adres e-mail: spotkania@erkakrakow.pl na co najmniej dwa tygodnie przed spotkaniem. Spośród osób, które się zgłoszą zostaną wybrane 2 lub 3 prelekcje. Oczywiście dla każdego wystarczy czasu – jeśli tematów będzie więcej, prelekcje odbędą się w najbliższym możliwym (dla uczestników i Prelegenta) terminie.

Dotychczasowe prelekcje:

(Visited 276 times, 1 visits today)