Działalność

INIME na żywo – edycja 2014/2015

INIME Na Żywo – matematyka/ekonomia/kawa to projekt, który powstał dzięki inicjatywie oraz zaangażowaniu Prezesa Fundacji Sławomira Śmiarowskiego, dla którego wymiana wiedzy i doświadczeń jest niezwykle ważnym aspektem działalności naukowej.

Stworzenie  warunków do rozwoju i popularyzacji polskiej nauki, a w szczególności nauk informatycznych i matematycznych leży w statutowych obszarach działalności Fundacji.

Osoby współpracujące z Fundacją dostrzegły potrzebę wzajemnego zbliżenia środowiska naukowego i biznesowego. Projekt skierowany był  przede wszystkim do osób chcących odkrywać świat nowych technologiii nowatorskich rozwiązań. W trakcie całego cyklu spotkań słuchacze zapoznali się m.in. ze zjawiskiem Event-driven trading na rynku Forex, kim są Hidden Champions, jak wygląda modelowanie rozmieszczenia sklepów w centrach handlowych, czym jest Wirtualna Rzeczywistość oraz jak okiełznać programistów.

Instytut dołożył wszelkich starań, aby wybrane tematy wzajemnie się uzupełniały i prezentowały dorobek różnych dziedzin, związanych bezpośrednio i pośrednio z obszarem ekonomii, matematyki i informatyki. W ten sposób cykl cotygodniowych spotkań przyciągnął osoby związane z różnymi branżami.

„INIME na żywo – matematyka/ekonomia/kawa – podsumowanie pierwszego cyklu spotkań”

 

Poniżej przedstawiamy listę prelekcji, które miały miejsce w sezonie 2014/2015:

Podczas pierwszej prelekcji Prezes Zarządu INIME – Sławomir Śmiarowski przedstawił definicje i potencjał inwestycyjny związany ze zjawiskiem event-driven tradingu. Spotkanie stanowiło pewnego rodzaju wprowadzenie do seminariów odbywających się w dalszej części cyklu. Całe zagadnienie jest szczególnie ciekawe dla Instytutu i do jego analizy powołana została sekcja naukowa.

W związku z zaprezentowaniem pierwszej publikacji INIME, traktującej o reaktywności rynku oraz podstawowych strategiach analitycznych, znajdujących zastosowanie w event-driven tradingu, twórcy przedstawili poruszony w pracy temat, stanowiący rozwinięcie wcześniejszego wystąpienia. Przedstawiona została teoretyczna analiza problemu dotyczącego warunków, przy których opłacalne powinno być otwieranie transakcji, a także narzędzi, które mogą być pomocne przy szukaniu najbardziej rentownego momentu jej zamknięcia.

Prezes Zarządu Robotero S.A. podczas prowadzonego seminarium przedstawił w jaki sposób różnego rodzaju wydarzenia mogą wpływać na rynek. Wyróżnione zostały te losowe, na których nie sposób opierać algorytmicznych, krótkoterminowych strategii oraz ustrukturyzowane, pojawiające się regularnie o określonym z góry czasie, których odpowiednia analiza może przysłużyć się do osiągnięcia powtarzalnych i wysokich zysków. Wystąpieniu towarzyszyły niezmiernie ciekawe, często nieintuicyjne przykłady reakcji kursu, które potwierdziły jak wieloaspektowo należy postrzegać rynki finansowe.

Wymagania stawiane przed polskimi przedsiębiorcami przez GIODO często bywają kłopotliwe. W dobie wszechobecnej wymiany informacji niezwykle trudno stosować się do wszystkich przepisów prawa, będących w dużej mierze przestarzałych i tworzonych w okresie, w którym nie istniał jeszcze szereg wykorzystywanych dzisiaj rozwiązań. W czasie spotkania prelegenci, przedstawili kluczowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i przekazali publiczności, w jaki sposób powinniśmy je rozumieć, a także jakie działania należy podjąć by je spełnić. Dodatkowo poznaliśmy jak rozbieżna bywa w przypadku GIODO teoria i praktyka.

  • 18.11.2014 – „Bezpieczeństwo małych serwisów finansowych” – Łukasz Marszał

Współczesne firmy z sektora finansowego zmuszone są do świadczenia swoich usług również w formie elektronicznej, w przeciwnym wypadku stałyby się zupełnie niekonkurencyjne. Klienci serwisów chcą mieć możliwość dokonywania transakcji, przelewów czy wymiany walut za pośrednictwem Internetu. Należy przy tym jednak pamiętać, że w przypadku operacji pieniężnych jesteśmy najbardziej narażeni na wszelkie ataki. Analityk IT – Łukasz Marszał przedstawił nam zabezpieczenia regularnie wykorzystywane przez małe serwisy finansowe, stwierdzając jednoznacznie, że odpowiedzialność za ich skuteczność w dużej mierze zależy od zachowania użytkownika.

W trakcie spotkania współpracownik naukowy INIME – Justyna Jakoniuk przybliżyła charakterystykę firm noszących miano ukrytych mistrzów. Przedsiębiorstwa oferują zazwyczaj wysoce specjalistyczne produkty, wypełniając w ten sposób stworzoną przez siebie niszę. Spośród innych spółek wyróżnia ich zachowanie. Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku doskonalenie się w produkcji jednego, wybranego produktu, może nim być zarówno skomplikowany sprzęt do dializ, jak i proste zamki błyskawiczne. Firmy te z reguły dbają o swoją anonimowość, wiedząc, że dla ich potencjalnych klientów najważniejsza jest jakość. Największym zagrożeniem, z którym muszą się liczyć jest rozwój technologii, prowadzący do znalezienie rozwiązań wypierających z rynku tworzone przez nich produkty.

Odpowiednia analiza ryzyka związanego z możliwością zmiany kursu pary walutowej powinna cechować działania każdego przedsiębiorcy. Trudno dokładnie przewidzieć kierunek i skalę wahań notowań, co jest źródłem problemów, mogących przybrać ekstremalną formę, szczególnie w przypadku instytucji tak olbrzymiej jak Ministerstwo Skarbu Państwa. Prezes Zarządu INIME – Sławomir śmiarowski przedstawił instrumenty zabezpieczające oraz modele i miary ryzyka skupiając się na możliwości ich praktycznego zastosowania.

Kantory internetowe stanowią jeden z rodzimych produktów. To właśnie nasz kraj stał się kolebką serwisów zajmujących się wymianą walut za pośrednictwem sieci, co w dużej mierze wynikało z ogromu kredytów zaciągniętych w obcej walucie. Platformy szybko zyskały na popularności, tworząc w przeciągu kilku lat potężny rynek, którego obroty, według prognoz w roku 2015 mają przekroczyć 30 mld złotych. W tym przypadku niezwykle problematyczne są normy prawne, które nie nadążają za technicznymi nowinkami, nie stawiając odpowiednich dla takiej działalności zabezpieczeń. Największe kontrowersje budzą wątpliwości dotyczące prowadzenia przez platformy wymiany walut działalności kantorowej w świetle prawa polskiego.

  • 16.12.2014 – „Dlaczego możemy wykonać przelew internetowy, czyli projektowanie oprogramowania dla branży finansowej” – Łukasz Tomaszkiewicz

Oprogramowanie przeznaczone dla instytucji finansowych, z uwagi na szereg zagrożeń i wymogów, musi być projektowane w sposób szczególnie staranny. Ryzyko wystąpienia wszelkich błędów należy ograniczyć do minimum, gdyż mogą one nieść za sobą poważne konsekwencję. Łukasz Tomaszkiewicz – Prezes Zarządu firmy Algotronic, trudniącej się tworzeniem dedykowanych systemów, przybliżył nam rzeczywiste trudności, które możemy napotkać w całym procesie „produkcji”.  Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że największe komplikacje wynikają najczęściej z nieporozumień dotyczących późniejszej funkcjonalności wyrobu. Rozwiązaniem, już na etapie planowania projektu, jest stworzenie możliwie najdokładniejszej specyfikacji, czyli części do której zleceniodawcy zwyczajowo nie przykładają należytej uwagi.

Wysoka technologia jest terminem, który coraz częściej tyczy się naszego codziennego życia. Odkrycia naukowe i innowacyjne produkty stanowią niewątpliwie największy dorobek XXI wieku. Proces eksportu jest w tym przypadku sprawą najwyższej wagi i obejmuje sfery ekonomiczną, prawną i techniczną. Szczegółowo go opisując konieczne jest użycie specjalistycznej wiedzy w obrębie wymienionych dziedzin. Współpracownik naukowy INIME – Justyna Jakoniuk, przybliżyła cele i problemy związane z analizowanym tematem, wyróżniając przy tym czym w istocie jest wysoka technologia i jakie bariery może napotkać.

  • 20.01.2015 – „Testowanie oprogramowania dla rynków finansowych” – Marcin Policha, Grzegorz Szatko

Wnikliwe testy oprogramowania przeznaczonego dla instytucji finansowych są niewątpliwie dalece istotne. Gotowy produkt powinien być wolny od wszelkich wad, jedynie w takim wypadku może być bezpiecznie wykorzystywany. Z tego też powodu praca testera wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością i powinna cechować ją skrupulatność, dokładność oraz sumienność. Na spotkaniu poznaliśmy tajniki tego zajęcia bezpośrednio od osób zajmujących się nim zawodowo – Marcina Policha i Grzegorza Szatko, pracujących w firmie Algotronic.

Kolejne wystąpienie Łukasza Tomaszkiewicza, skierowane było przede wszystkim do osób, które zamierzają lub już prowadzą rolę zarządczą w realizacji projektów IT. Poznaliśmy tutaj garść rzeczowych uwag, dotyczących przygotowania, celu, zakresu prac czy doboru zespołu. Persona odpowiedzialna za należyte wykonanie usługi powinna skupić się na przygotowaniu odpowiedniego harmonogramu, zawierającego wszystkie czynności które należy wykonać w określonym czasie. Odpowiednie zarządzanie i formułowanie zlecanych zadań, jak również identyfikacja i kontrola ryzyka należą do najważniejszych zadań project managera.

Dzień 15.01.2015 wstrząsnął rynkiem walutowym, to właśnie wtedy na niezapowiedzianym posiedzeniu Bank Centralny Szwajcarii zdecydował się zaprzestać obrony kursu EURCHF, który od 21 września 2011 roku, ustanowiony był przez parytet kursu minimalnego na poziomie 1,2.  Decyzja skutkowała ekstremalnie gwałtowną, jedną z największych w historii, reakcją rynku Forex. Najboleśniej skutki zmiany polityki odczuli brokerzy, niektórzy z największych musieli wręcz ogłosić bankructwo. Sytuacja dotknęła, jednak również wszystkich tych którzy posiadali zobowiązania zaciągnięte w szwajcarskiej walucie, a więc w szczególności ogrom polskich kredytobiorców. Wydarzenia z dnia 15.01.2015 niewątpliwie powinny być dla nas wszystkich pamiętną nauką i przestrogą.

Technologia wciąż pędzi na przód. Wirtualna rzeczywistość za sprawą ostatnich projektów, stała się dostępna dla każdego z nas. Chociaż historia badań nad VR sięga 1930 roku, nigdy nie byliśmy tak blisko stworzenia urządzeń, które na tyle wiernie przekazywałyby nam bodźce, że moglibyśmy wykorzystać je praktycznie wszędzie. Pomijając użytek stricte komercyjny, związany z rozrywką, nowa technologia znajduje zastosowanie w ratowaniu zdrowia i życia, czy poprawieniu potencjału militarnego. W praktyce możliwości są niemal nieograniczone, przykładem może być choćby stworzenie modelu architektonicznego, po którym zainteresowany klient mógłby w istocie „spacerować”. Bartosz Majewski, CEO firmy Codibly – Software House przedstawił nam nie tylko historię, zasady działania i możliwości, ale także szereg dostępnych na rynku urządzeń, które mogliśmy osobiście przetestować.

Zarządzanie ryzykiem stanowi jeden z kluczowych aspektów działalności szczególnie wśród wielkich firm. W dzisiejszym świecie posiadamy ogrom danych, których analiza może przysłużyć się do osiągnięcia przewagi. Największym problemem jest w tym przypadku błyskawiczne ich zbadanie i stawianie konkretnych wniosków niemal z sekundy, na sekundę. Na spotkaniu Grzegorz Gawron zajmujący się zawodowo analizą ryzyka i mogący pochwalić się pracą dla największych banków, przedstawił działanie aktywnych systemów OLAP, chętnie wykorzystywanych przez wiodących światowych przedsiębiorców.

Modelowanie powierzchni centrów handlowych jest jednym z tematów, w którego zgłębienie zaangażowała się Fundacja. Już wstępna eksploracja zagadnienia pokazała jak wielki potencjał może się za nim kryć. Współpracownik naukowy INIME – Antoni Serednicki, przedstawił podstawowe prawidła, którymi powinien kierować się deweloper szukając najkorzystniejszych rozwiązań. Na szczególną uwagę zasługuje w tym przypadku podział najemców, na tych którzy przyciągają najwięcej klientów, płacąc w rezultacie niższe czynsze i zajmując większą powierzchnie i tych korzystających z wygenerowanego ruchu, płacących najwięcej.

Współpracownicy naukowi INIME w czasie spotkania zaprezentowali wyniki prowadzonych badań. Publiczność mogła przekonać się jaki potencjał niesie za sobą wykorzystanie takiej formy inwestycji kapitału. Ponadto prelegenci w szczegółowy sposób przedstawili prowadzone pracę oraz sposoby optymalizacji parametrów startu i zamknięcia strategii. Dodatkowo przedstawiona została reaktywność rynku na publikację wybranych wskaźników makroekonomicznych.

Prelekcja przygotowana przez Patryka Pagacza – współpracownika naukowego INIME i pracownika naukowego UJ, odnosiła się do jednego z najważniejszych zagadnień dotyczących optymalizacji powierzchni centrów handlowych, a dokładniej szukania najlepszego rozmieszczenia sklepów. Zmieniając ustawienie poszczególnych placówek, jesteśmy w stanie kształtować cyrkulację klientów wewnątrz budynku, a także gęstość ruchu w poszczególnych jego puntach. Pamiętając, że odmienne sklepy mają różną charakterystykę, możemy próbować rozstawić je w sposób maksymalizujący łączne zyski wszystkich najemców, a w rezultacie również i dewelopera.

Tworzenie dedykowanego oprogramowania, niezbędnego do osiągnięcia przewagi rynkowej, stało się koniecznością współczesnego biznesu. Niestety branża IT nie posiada wieloletniej historii, w szczególności na rynku polskim, przez co brakuje wypracowanych odpowiednich standardów zawierania porozumień. Firmy często sprowadzają umowy do kalki kontraktów dotyczących projektów architektonicznych, gdzie podana jest specyfikacja i terminy oddania poszczególnych etapów. Niestety w przypadku oprogramowania nie zawsze jest to skuteczne, przede wszystkim z uwagi na szereg problemów, które można napotkać już w czasie pracy, a także niemożność wykonania precyzyjnej, pełnej i bezbłędnej specyfikacji już na początku prac. Analityk IT – Łukasz Marszał oraz radca prawny – Tomasz Wiese, przedstawili nam inne możliwości (m. in. metodykę Agile), sprowadzające się do zacieśnienia współpracy między klientem i wykonawcą, a skutkujące stałym nadzorem i bezpieczeństwem stron.

„R” to język programowania, dający ogromne możliwości w obróbce, analizie czy prezentacji danych. Jego otwarty i darmowy charakter sprawia, że jest nie tylko dostępny dla wszystkich zainteresowanych, ale także może być rozwijany bezpośrednio przez użytkowników. To właśnie tworzone przez nich pakiety stanowią o jego sile. „R” stał się jednym z najchętniej wykorzystywanych przez analityków narzędzi. Współcześnie korzystają z niego nawet wielkie korporacje jak google czy facebook. Na spotkaniu twórcy realizowanego przez INIME projektu eRka – Entuzjastów R Krakowskiej Alternatywy, zaprezentowali możliwości jakie daje „R”, a także zachęcili do aktywnego udziału w organizowanych przez nich warsztatach i seminariach.

Zakłady bukmacherskie w świetle prawa polskiego są tematem niezwykle kontrowersyjnym. Wymogi nakładane na firmy prowadzące taką formę biznesu są niejednokrotnie trudne do spełnienia. Z uwagi na politykę przeciwną hazardowi, bukmacherzy najczęściej posiadają licencję w krajach takich jak Malta czy Giblartar, gdzie przepisy nie są tak restrykcyjne. Oprócz norm ustawowych, sprawą kluczową w przypadku zakładów sportowych jest odpowiednia analiza ryzyka, związanego choćby z wystąpieniem zupełnie nieprzewidywanego wyniku. W czasie spotkania Prezes Zarządu INIME – Sławomir Śmiarowski oraz analityk biznesowy – Marcin Policha, przekazali nam wiedzę o akcjach podejmowanych przez największe podmioty znajdujące się na tym trudnym rynku.

Rynek Forex, głównie za sprawą informatyzacji, stał się obecnie niezwykle popularny. Możemy zaobserwować znaczący wzrost brokerów FX umożliwiających indywidualnym klientów spekulacje na kursie walut. Szczególną innowacją stał się na tym rynku handel algorytmiczny, dzięki któremu możliwe stało się zawieranie i zamykanie transakcji przy określonych przez użytkownika parametrach. Zlecenie takie byłoby realizowane przez brokera w czasie rzeczywistym. W ten sposób, powstała sposobność całkowitego wyeliminowania emocji, towarzyszących od zawsze tradingowi, a będących częstym powodem poniesienia kolosalnych strat. W czasie spotkania Jan Jabłoński – Prezes Zarządu firmy FXCraft, przedstawił nam charakterystykę, wady i zalety automatycznych systemów transakcyjnych. Szczególnie ciekawa była jednak część praktyczna, podczas której mogliśmy przetestować na danych historycznych zaproponowane przez publiczność rozwiązania.

Internet początkowo miał stanowić sieć powiązanych ze sobą informacji, tak by człowiek eksplorując sieć danych, mógł znajdować znaczenie spraw bliskich opisywanemu tematowi. Nagły rozwój medium, które obecnie w największej mierze skupia się na zadaniach komercyjnych, częściowo zaprzeczył temu zadaniu. Wprowadzając semantykę, możemy analizować nie tylko ustrukturyzowane dane, ale także niezwykle cenne informacje zawarte w tekście. W ten sposób jesteśmy w stanie sami tworzyć odpowiednie relacje. Ponadto semantyka może przyczynić się do obróbki treści i przeprowadzenia maszynowych badań jedynie na podstawie przedłożonych tekstów. Łukasz Marszał związany ze środowiskiem IT i zafascynowany niesamowitymi możliwościami, które niesie za sobą ten sposób rozważania danych, przybliżył nam zasady działania systemów semantycznych oraz zaprezentował szereg przykładów działania istniejących już rozwiązań.

Prelekcja dotyczyła optymalizacji strategii handlu event-driven prowadzonej dla kolejnych wskaźników makroekonomicznych. Członkowie sekcji naukowej, przedstawili najnowsze wyniki prowadzonych badań, stwierdzając, które strategie przyniosłyby inwestorowi największy zysk.

  • 26.05.2015 – „Koran na rynkach finansowych” – Piotr Gabryś

Islam jest religią zakazującą lichwy, z tego powodu instytucje finansowe mieszczące się w krajach ściśle z nią związanych muszą zupełnie zmienić swoją ofertę. Niemożność udzielania kredytów i prowadzenia spekulacji powinna zupełnie uniemożliwić funkcjonowanie tej sfery. Istnieje jednak grono ekspertów, potrafiących obejść Boskie nakazy. Piotr Gabryś – wieloletni pasjonat rynków finansowych, przedstawił jakie zabiegi podejmują instytucje na bliskim wchodzie by dogmaty religijne nie uniemożliwiały ich działalności.

Współpracownik naukowy INIME – Justyna Jakoniuk, przedstawiła zależność światowych gospodarek od rozwoju technologicznego. Współcześnie to właśnie kapitał ludzki stanowi źródło rozwoju oraz kryterium konkurencyjności, niegdyś ważniejsze były choćby zasoby. Nowe odkrycia pchają świat do przodu, jednocześnie stanowiąc o potencjale krajów, które ich dokonały.

(Visited 151 times, 1 visits today)