„Koło (R)atunkowe – nauka pływania w morzu danych”

18 października 2016

„Koło (R)atunkowe – nauka pływania w morzu danych”

Projekt realizowany wspólnie z fundacją FuRBS (http://furbs.org/), skierowany do członków Koła Naukowego Studentów i Studentek Socjologii UJ oraz Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ. Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu analizy danych tekstowych (w tym dużych zbiorów danych tekstowych) z wykorzystaniem języka R ( https://www.r-project.org/).

W ramach projektu, dla każdego z w/w koła naukowego zostaną przeprowadzone trzy spotkania warsztatowe, które obejmować będą następujące tematy:

1) Wprowadzenie do środowiska R oraz nauka pobierania danych z zasobów internetowych (w tym z portali społecznościowych – Facebook),

2) Kodowanie danych tekstowych z wykorzystaniem środowiska R,

3) Text mining z wykorzystaniem R.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą pracować w grupach nad swoimi projektami, a efekty prowadzonych analiz zostaną przedstawione na spotkaniu podsumowującym warsztaty (początek grudnia 2016 roku) i zostaną ocenioną przez komisję konkursową (złożoną z osób prowadzących szkolenie oraz doświadczonych praktyków). Trzy zwycięskie zespoły otrzymają nagrody książkowe z zakresu analizy danych.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Planowany termin zakończenia: połowa grudnia 2016 r.

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Bartoszem Sękiewiczem (pełnomocnikiem INIME ds. projektu „Koło (R)atunkowe – nauka pływania w morzu danych”, a także koordynatorem projektu eRka (http://erkakrakow.pl/b.sekiewicz@erkakrakow.pl

 

logo-new-stopa1_492ba8c8-39e4-470a-ac78-3d6203c02622

(Visited 17 times, 1 visits today)