O nas

Historia działalności

Instytut Nauk Matematycznych i Informatycznych z zastosowaniem w Ekonomii został powołany w maju 2014 roku. Pragnąc przyczynić się do rozwoju polskiej myśli naukowej, już na początku działalności powołana została stosowna sekcja naukowa, która rozpoczęła badania nad zjawiskiem event-driven tradingu. Kolejny okres to silna intensyfikacja prac badawczych i uruchomienie programu cotygodniowych spotkań popularnonaukowych – „INIME na żywo – matematyka/ekonomia/kawa”, z których pierwsze odbyło się 14 października 2014.

Kolejne miesiące działalności zaowocowały pojawieniem się nowych problemów badawczych, co skutkowało powołaniem sekcji naukowej zajmującej się optymalizacją powierzchni centrów handlowych. Ponadto zacieśniając współpracę z Bartoszem Sękiewiczem – pomysłodawcą i inicjatorem cyklu spotkań „eRka”, poświęconego analizie i obróbce danych przy użycia języka R – INIME objęło patronatem stworzony przez niego projekt.

Tak w kilku słowach wyglądały pierwsze miesiące działalności Instytutu. Obszerniejsze podsumowanie roku 2014 znajduję się w poniższym dokumencie.

„Sprawozdanie z działalności Instytutu Nauk Informatycznych i Matematycznych z zastosowaniem w Ekonomii za rok 2014”

(Visited 205 times, 1 visits today)