O nas

Misja

Instytut został powołany w celu wykorzystania ogromnego potencjału nauk matematycznych i informatycznych w ekonomi i finansach.

Realizując swoją misję, INIME pragnie przyczyniać się do wzbogacenia wiedzy naukowej, otwarcia drogi do aplikowania osiągnięć polskiej nauki w praktyce gospodarczej – w szczególności w statutowych obszarach zainteresowań Fundacji. Instytut kładzie szczególny nacisk na prowadzenia własnych, niezależnych i otwartych badań naukowych, których celem jest stworzenie rozwiązań umożliwiających innowacyjne podejście do kwestii związanych z ekonomią i finansami – zarówno w zakresie prac teoretycznych, jak i we współpracy z konkretnymi podmiotami gospodarczymi. Spopularyzowanie nauk matematycznych i informatycznych, upowszechnianie wiedzy na temat ich możliwych zastosowań w praktyce gospodarczej oraz przedstawianie korzyści ekonomicznych z ich stosowania w różnych aspektach życia gospodarczego jest dla nas kwestią najwyższej wagi. Dostrzegamy ponadto konieczność zbliżenia środowiska naukowego do biznesu, poprzez wspieranie naukowców w realizowaniu swoich osiągnięć na gruncie praktyki ekonomicznej i finansowej.

(Visited 1 254 times, 1 visits today)