O nas

Sekcje naukowe

Event driven trading

Publikacje niektórych wskaźników makroekonomicznych prezentowane są w formie liczbowej, o ściśle określonym czasie. Powodują one często nagłą i znaczącą dla inwestora reakcję rynku. Dzięki użyciu współczesnej technologii jesteśmy w stanie opracować koncepcję handlu automatycznego, bazującą na założeniu, że cena może zmienić się istotnie w przypadku gdy opublikowana wartość wskaźnika znacząco różni się od wartości przewidywanej. Rynek zazwyczaj reaguje bardzo szybko i gwałtownie, kluczem do sukcesu jest zawarcie i zakończenie transakcji w odpowiednim momencie, tak by zysk inwestora był największy. Jako, że istotny w tym przypadku jest przedział czasu rzędu milisekund (czasami nawet mikrosekund!) zakup i sprzedaż musi odbywać się w sposób automatyczny na podstawie opracowanych strategii. Zadaniem sekcji jest stworzenie najlepszych rozwiązań, umożliwiających osiąganie wysokich i powtarzalnych zysków. Strategie poddane są badaniom przy użyciu danych historycznych i testowych i na tej podstawie oceniana jest ich jakość.

  • Dawid Tarłowski – Kierownik Sekcji
  • Michał Osmoła

Modelowanie centrów handlowych

Galerie handlowe stały się najważniejszą kreacją XX wieku w dziedzinie handlu detalicznego. Wszystkie sklepy znajdujące się wewnątrz centrum tworzą specyficzne środowisko. Powodem sukcesu i charakterystyczną cechą takiego systemu są czynniki zewnętrzne wywoływane przez najemców. Z punktu widzenia konsumentów obniżają one koszty zakupów, ze względu na niewielką odległość między placówkami. Dodatkowo istotne są różnice w funkcji sklepów w galeriach. Podczas gdy zadaniem jednych jest przyciągnięcie jak największej liczby klientów, inne wykorzystują taki ruch, będąc od niego silnie zależnymi, ale nie mającymi możliwości jego generowania.  Operując narzędziami umożliwiającymi zmianę alokacji przestrzeni i sklepów, doboru najemców, struktury czynszów, jesteśmy w stanie stworzyć model, który w największym stopniu będzie wykorzystywał generowane czynniki zewnętrzne. Stworzenie najbardziej produktywnego środowiska, pozwoli podnieść jakość centrum, a co zarazem idzie zwiększyć zyski właściciela. W celu zebrania potrzebnych do procesu optymalizacji danych wykorzystana zostanie wirtualna rzeczywistość, co powoduje, że ten projekt staje się niezwykle innowacyjny.

  • Dr Patryk Pagacz – Kierownik Sekcji
  • Antoni Serednicki
(Visited 340 times, 1 visits today)