O nas

Współpracownicy Naukowi

To właśnie Współpracownicy naukowi są odpowiedzialni za badania przeprowadzane w Instytucie, realizują oni kluczowe zadania naukowe oraz wnoszą do projektu swoje niezależne rozwiązania, niewątpliwie wzbogacające naszą działalność.

Stale współpracują z INIME:

Dawid Tarłowski – matematyk, od października 2014 pracownik Katedry Matematyki Stosowanej Instytutu Matematyki UJ, jego praca doktorska jest poświęcona badaniu zbieżności stochastycznych algorytmów optymalizacyjnych przy użyciu metod układów dynamicznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne takie jak: Rachunek Prawdopodobieństwa, Statystyka, Procesy Stochastyczne, Analiza Matematyczna, Algebra Liniowa. Z Fundacją INIME jest związany od początku jej działalności.

Patryk Pagacz – matematyk, pracownik naukowy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co dzień zajmuje się Teorią Operatorów na przestrzeniach Hilberta (w lipcu 2014 obronił pracę doktorską). Związany z INIME od początku działalności Fundacji.

Bartosz Sękiewicz – absolwent studiów matematycznych UJ. Na co dzień zajmuje się analizami farmakoekonomicznymi w firmie HTA Consulting. Pomysłodawca i główny organizator wydarzeń w ramach działalności eRka.

Michał Osmoła  – absolwent studiów matematycznych UJ. Związany z INIME od początku działalności Fundacji.

Antoni Serednicki – absolwent studiów Akademii Górniczo-Hutniczej. Zajmuje się eksploracją danych dotyczących funkcjonowania centrów handlowych.

(Visited 382 times, 1 visits today)