Raport 8/2015

8 czerwca 2015

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją INIME.

Raport prezentuje wyniki obliczeń numerycznych dotyczących optymalizacji parametrów w strategiach inwestycyjnych zaproponowanych w pracy: „Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska„. Celem przeprowadzonych obliczeń było empiryczne sprawdzenie wpływu czasu trwania strategii na jakość wyznaczonych parametrów.

(Visited 21 times, 1 visits today)